Skogsmuséet 50 år

Siljansfors skogsmuseums 50-åriga historia finns dokumenterad i denna Jubileumsskrift.