Start

Siljansfors Skogs och Flottarmuseum är öppet till den 1 september.

The Museum is open until 1 september.

Siljansfors skogsmuseums 50-åriga historia finns nu dokumenterad i en Jubileumsskrift. Se här!

 

Telefon +46 ( 0 ) 250-20331

Besöksadress / where to visit us: Siljansfors ( länk till karta / link to map )