Röda stigen

Röda stigen

Längd : 2,5 km

Start och mål : Vid Siljansfors Skogsmuseum

Markering : Röda kvadrater

Tidsåtgång : 1,5 timmar

Information : Längs stigen finns ca 30 informationsskyltar som berättar om natur, skogsbruk och historia från järnbrukstiden.

Tipsfrågor : Finns utsatta längs stigen. Tipsblanketter finns i en box vid starten.

0 – 1,5 km

Stigen går längs en kanal från järnbrukstiden. Man passerar kolbottnar, husruiner och överväxta odlingsrösen som vittnar om att marken var intensivt utnyttjad under brukstiden (1738-1876). (Samma sträckning som för 5 km- stigen)

1,5 – 2,5 km

Vid 1,5 km viker stigen av från 5 km stigen. Stigen passerar bl a ett bestånd av europeisk lärk. 300 m före mål kommer man åter in på 5 km- stigen.

Tillbaka