Skogvaktarstuga

 

Skogvaktarstuga

Bevakningsstuga från Norra Säfsjön på Sollerö utskog, Den är byggd 1921 av Bergslaget, numera Stora Skog. Skogvaktaren var förr skogsbygdens kung. Som chef för en bevakningsstrakt hade han makt att fördela skogsarbetena och därmed bestämma fördelningen av inkomster från skogen till ortens befolkning. Skogvaktaren kallades även kronojägare eller skogsfaktor. Han var ansvarig för olika skogsarbeten som drivningsplanläggning, huggning, körning, skogsvård, vägbyggen, viltvård mm. Vanligen bestod också en del av arbetet i att motverka tjuvskytte. Skogvaktaren var därför inte överallt en populär person. Skogvaktarstugan var avsedd endast för arbetsbefälen och utrustad för fyra man. Stugorna användes som bostad under veckorna. I och med att skogsbilvägarna drogs fram även på utskogarna blev stugorna överflödiga.

Rast ute i det fria. Foto: Anders Sten

All text & bild på denna sida är från guideboken om Siljansfors skogsmuseum & järnbruksminne

Tillbaka till kartan