Skogsmuseum

Musieområdet
Siljansfors Skogsmuseum är ett friluftsmuseum där olika skogsanläggningar som t.ex eldpallkoja, kolmila och tjärdal är uppbyggda i sin naturliga miljö. Här finns även två utställningshallar som inbjuder till spännande upptäckter om skogsbrukets utveckling under de senaste 100 åren. Museet är uppbyggt runt ruinerna av Siljansfors järnbruk som var i drift under åren 1738-1876. Den mäktiga masugnen möter besökaren redan vid infarten till museet. Längre in i museiområdet möter man lämningar efter bessemerverk, stångjärnssmedja, bruksbostäder samt damm- och kanalanläggningar.
 museum_map

 

Vid museet finns en cafeteria där mat och kaffe serveras. Här finns även en lekplats. I samlingslokalen MILAN visas bildspel om Siljansfors bruk, museum, försökspark mm. Här finns även en modell av Siljansfors järnbruk vid mitten av 1800-talet. MILAN kan hyras för konferanser, fester mm.
1
Masugnen
Byggd 1830.
2
Entré och Cafeteria
Byggd av slaggsten från bruket.
3
Eldpallkoja
En övernattningskoja för ca 10 skogsarbetare. Avänd senast 1923.
4
Stall
Plats för 6 hästar. Användes tillsammans med eldpallkojan.
5
Gapskjul med nying
Byggdes för övernattning vid t.ex. flottleder och slåttermyrar. En nying är en stockeld som brinner länge.
6
Blåsmaskinshus
Blåsmaskinen var en vattendriven kompressor som gav tryckluft till de två stora bessemerugnarna vid masugnen.
7
Kolmila
På denna plats kolas den grillkol som säljs i museet. Kolning var en av de största arbetsuppgifterna vid järnbruket.
8
Kolarkoja
Används under kolningen då milan måste vaktas dygnet runt. Att kola en mila tar flera veckor.
9
Rastkoja
1940-tal. Denna rastkoja är transportabel på medar och uppvärmes med vedkamin.
10
Skogsförläggning
1940-tal. Avsedd för 8 skogsarbetare och kocka. Hela förläggningen består av övernattningsstuga, stall, torkrum och dass.
11
Skogsvaktarstuga
Avsedd för arbetsledare och utrustad för fyra man.
12
Tjärdal
Används för tillverkning av trätjära.
13
Skogskoja med stall
1950-tal. Transportabel övernattningskoja avsedd för 4 skogsarbetare.
14
Rastvagn
1960-tal. Försedd med medar som vilar på en underrede med hjul. Avsedd för matraster och med reparationsutrymme.
15
Rastvagn
1970-tal. Avsedd för matraster. Utrustad med oljekamin och vattenburen värme, värmeskåp och kokplatta.
16
Depåvagn
1970-tal. Rastvagn, reparationsutrymme och oljetank för processor typ Logma.
17
Kvistningsmaskin”Logma”
Använd åren 1967-71.
18-27 visas i utställningshallerna.
18
Skogsuppskattning
19
Virkemätning
20
Redskap för avverkning
21
Terrängtransport
22
Hyggesbränning
23
Markberedning
24
Sådd och plantering
25
Röjning
26
Ett skogs- och sågverkskontor
27
Flottning
28
Blåsmaskinhus
Blåsmaskinen gav tryckluft till härdarna i stångjärnsmedjan som legat strax intill.
29
Logen
Utställningshall, ursprungligen stångjärnsmagasin. Står i vinkel mot en arbetarbostad, byggd ca 1780, vilken ej ingår i museet.
30
Sågverk
Sågverkshuset har nu kompletterats med ånglokomobilen från 1919.
31
Flottningsmuseum
I flottningsmuseet kan man se flottningens historia så långt tillbaka man kan följa det. Man kan också se hur alla små vattendrag nyttjades att transportera virke och massaved.