Entré och servering: ’Slagghuset’

 

Entré och servering: ’Slagghuset’

Museets serveringslokal är uppförd av en speciell byggnadssten, tillverkad här vid masugnen under 1700- och 1800- talen. Flytande slagg tappades i lämpliga formar och stelnade. Materialet till huset kommer från två förfallna hus, som låg på var sin sida av Gårdshammardammen. Ett av husen hade under en period varit ladugård, för att sedan vara upplagför herrgårdens behov av iskylskåp. Det andra huset var inrett med två bostadsrum på framsidan. På baksidan fanns ytterligare ett bostadsrum samt en gårdssmedja. Detta hus hade en skorsten i mitten, som var gemensam för alla rummen.

All text & bild på denna sida är från guideboken om Siljansfors skogsmuseum & järnbruksminne

Tillbaka till kartan