Den 7 000 år gamla Vinästallen

 

Den 7 000 år gamla Vinästallen

 

 

I utställningshallen Logen visar vi en del av en unik tallstam som växte vid Vinäs för nära 7 000 år sedan.

Tallen har fallit omkull och blivit överlagrad av 1,5 meter tjock finsand.

Tallen var cirka 300 år gammal när den dog. Genom sk C14- analys har konstaterats att trädets ålder var 6 725 år då det återfanns.

En del av ytveden har förmultnat, men kärnveden är intakt. I ändytans kärnved syns hål, som är gjorda av en skalbagge, en långhorning, också för 7 000 år sedan.

I vidstående diagram kan Du se något av vad som hänt på vår jord, under tiden som tallen låg gömd.

5 000 f.Kr hade marken häromkring varit isfri i ca 2 000 år.

Jägar och fiskarfolk hade anlänt till vår bygd. Fynd av brända ben visar att älg, ren bäver och småvilt utgjorde bytesdjur. Även skogs- och sjöfågel samt fisk, såsom abborre och lax utgjorde fångstdjur.

Först 5 500 år f.Kr blev Siljan en insjö.

Under perioden 7 000 till 500 f Kr var klimatet betydligt varmare än nu. Ek, alm, lind och hassel växte här vid denna tid.

 

 

 

Vi kan erbjuda ett begränsat antal bitar av den unika tallen som souvenir. I serveringen kan Du köpa en sådan, med en fyllig historik.

All text & bild på denna sida är från guideboken om Siljansfors skogsmuseum & järnbruksminne

Tillbaka till kartan