Röjning

 

Röjning


Röjning av björksly med modern röjsåg. Foto: Leif Öster, Domänverket.

Den första skogsvårdsåtgärd, som görs sedan plantskogen vuxit till sig, är röjning. Röjning innebär att ungskogen utglesas, så att de kvarvarande stammarna får utrymme att växa bättre. De nedhuggna stammarna är klena och får normalt ligga kvar i skogen. Röjning var ovanlig i Dalarna före 1950. Från mitten av 1950-talet ökade dock antalet röjningar kraftigt. Röjningen skedde länge manuellt med yxa, mer sällan med bågsåg. Klenare stammar höggs ned med röjningsknivar. Speciella röjningsyxor togs fram, dessa hade en rak, utbytbar klinga av stål. Omkring 1955 importerades den första röjningsmotorsågen från USA. Denna hette ”Brushking”, vägde 14 kg, och hade enbart en enkel rem som bärsele. Sedan dess har röjsågarna utvecklats till lätta sågar med säkerhetsselar med hög komfort. Röjning sker numera också med röjningsmaskiner.

All text & bild på denna sida är från guideboken om Siljansfors skogsmuseum & järnbruksminne

Tillbaka till kartan