Depåvagn för maskinförare

 

Depåvagn för maskinförare

I och med skogsmaskinernas intåg i skogarna på 1970-talet prövades nya typer av rastvagnar. Maskinerna krävde stora utrymmen för oljor och reservdelar. Denna depåvagn har rastrum och arbetsrum för reparationer. På vagnens baksida finns en stor tank för dieselolja med eldriven pump. Vagnen har använts av Korsnäs AB och hör samman med System Logma. Modellen övergavs vid införandet av smidigare maskinsystem.

All text & bild på denna sida är från guideboken om Siljansfors skogsmuseum & järnbruksminne

Tillbaka till kartan