Skogskoja från 1950-talet

 

Skogskoja från 1950-talet

Skogsbruket genomgick under 1950-talet en omfattande modernisering, där maskinerna gjorde sitt intåg. Motorsågen blev alltmer allmän, skogstraktorer prövades och vägmaskiner började bryta skogsvägar. Genom utbyggnaden av skogsvägnätet blev det möjligt för fler och fler skogsarbetare att åka mellan hemmet och arbetsplatsen. Allt färre skogsarbetare behövde övernatta ute vid avverkningsplatserna. Mindre kojor behövdes. Kockan försvann därmed och skogsarbetarna tvingades börja laga maten var för sig igen. Detta medförde även att kojorna kunde tillverkas så att de gick att flytta utan nedmontering. Den här kojan, avsedd för fyra man, är försedd med medar. Till kojan hör även stallet på medar. Kojan och stallet förflyttades med en speciell släpvagn efter lastbil. Medarna användes för att flytta stallet kortare sträckor i skogen och för att dra upp den på bilsläpvagn. Till stallet hör ett separat rum för foder. Stallet har plats för en häst.

All text & bild på denna sida är från guideboken om Siljansfors skogsmuseum & järnbruksminne

Tillbaka till kartan