Järnbruksstigen

Järnbruksstigen

Längd: 3 km
Start och mål:
Vid Siljansfors Skogsmuseum, Masugnen
Markering:
Vita stolpar med järnbruksmärket
Tidsåtgång:
1,5 timmar
Information:
Längs stigen finns ca 22 informationsskyltar som berättar om de kulturlämningarna från järnbrukstiden. Delar av sex dammar som byggdes, för att ge vattenkraft, är bevarade. Dessutom syns grunder efter bostäder, smedjor, kvarnar och tröskverk. Spår finns av åkrar, täppor och myrslåtter.
Siljansfors Järnbruk
Bilden visar dammar och byggnader som de fanns vid 1800-talets mitt.

1 Masugn   9 Gamla landsvägen 17 Övre kanalen
2 Nedre kanalen 10 Smedjeområdet  18 Kolbotten
3 Kvarn 11 Knipphammaren 19 Cykelstig
4 Gårdshammardammen 12 Carlshammaren 20 Ålkista
5 Björkbo 13 Jugdammen 21 Kanaltub
6 Flygfoto 14 Källare 22 Blåsmaskinhus
7 Milstolpe 15 Tallbo
8 Visthuskällare 16 Knipphammardammen      

Järnbruksstigen visar lämningarna efter 150 års järnbruksverksamhet och 150 års möjlighet för naturen att återerövra sina domäner. Följ stigen, utmed kanalen som överförde vattenkraft till blåsmaskinen vid masugnen, till kvarndammen. Dammvallen och intagskanalen till kvarnen finns kvar. Följ spången, över den torrlagda bottnen av kvarndammen, förbi brofästet, till Björkbo. Där finns skorstenshögarna efter ett bostadshus och grunden efter ett slaggstenshus kvar. Slaggstenarna har använts vid uppbyggnaden av serveringshuset vid skogsmuseet. Gå vidare över Gårdshammardammen, mellan Jugån och Malungsvägen, förbi milstolpen fram till visthuskällaren. Här intill fanns ytterligare en  herrgårdsbyggnad på den tiden som det var två bruksherrar här. Efter en bit på gamla landsvägen går ni fram till lämningarna efter Knipphammaren och Carlshammaren. Vid Jugdammen, som är bruksområdets södra ändpunkt, kan man se lämningar efter flottningen i Jugån och om man har tur kan man skymta Strömstaren när han tar ett dopp. På andra sidan ån kommer ni sedan fram till Tallbo. När man sedan går tillbaka till skogsmuseet, utmed vallen till den övre kanalen, kan man tänka på hur mycket arbete den krävt med de verktyg och transportmöjligheter som stod till buds. Se lämningar efter kolningen och konstruktionstekniska detaljer på kanalen som förde vattenkraften till bessemerverkets blåsmaskin innan ni kommer tillbaka till museet.

Tillbaka