Gula stigen

Gula stigen

Längd : 5 km

Start och mål : Vid Siljansfors Skogsmuseum

Markering : Gula kvadrater

Tidsåtgång : 2-3 timmar

Information : Runt stigen finns ca 50 informationsskyltar utsatta. Skyltarna berättar om natur, skogsbruk och brukshistoria.

0 – 1,5 km

Stigen går längs en kanal från järnbrukstiden. Man passerar kolbottnar, husruiner och överväxta odlingsrösen som vittnar om att marken var intensivt utnyttjad under brukstiden (1738-1876)

 

1,5 – 3 km

Stigen går här från den bördiga kulturpåverkade granskogen nere vid Jugån upp till den magra tallskogen på Harkonbergets topp. Sträckan lämpar sig väl för att studera vegetationsförändringar i en sluttning beroende på att tillgången på rörligt grundvatten minskar ju högre upp i en sluttning man kommer. I sluttningen finns även en grävd grop som visar en podsolprofil. På toppen av Harkonberget finns en fin utsiktsplats. Med kikare ser man Fulåbergs fäbodar, Nusnäs, Sollerön mfl platser. En karta i skala 1:100 000 finns uppsatt för att underlätta orienteringen. På Harkonbergets topp är det lämpligt att ta en fikapaus.

3 – 5 km

Här går stigen längs två cykelstigar som byggdes på 1930-talet. Det är inte så många platser i Sverige som kan uppvisa så välbevarade cykelstigar.

Tillbaka