Start

Siljansfors Skogs och Flottarmuseum är öppet maj – september 11,00 – 18,00.

The Museum is open May – September 11,00 – 18,00.

Telefon +46 ( 0 ) 250-20331 Mobil: +46 ( 0 )70 – 659 49 28 ( Sonja Eriksson )

Besöksadress / where to visit us: Siljansfors ( länk till karta / link to map )